De kracht van samenwerking voor het winnen van aanbestedingen

Deze afbeelding beeldt samenwerking uit

Vanaf jongs af aan leer je al dat samenwerken leidt tot betere resultaten. Ik merk het ook bij mijn eigen kinderen. De oudste, Sjors, is bijna 5, de jongste, Marlou, 2,5. Vanzelfsprekend is de oudste al een stuk handiger, groter en begrijpt hij veel meer. Dus hij kan de jongste helpen om zaken voor elkaar te krijgen. Dat gaat om hele kleine dingen waar motoriek een rol speelt. Tot de ‘belangrijkere zaken’ als het krijgen van een snoepje. Je hoort ze samen overleggen hoe ze ons kunnen overhalen.

Met Wintaal helpen we bij het schrijven van het plan van aanpak. Zorgen we met vormgeving dat het plan van aanpak er goed uitziet. En organiseren we coachingsessies via Loo van Eck om de presentaties zo goed mogelijk te laten verlopen. Een mooie samenwerking waarmee we allerlei organisaties helpen bij het winnen van aanbestedingen. Daarom dit keer een blog over samenwerken. Een tipje van de sluier: communicatie speelt hierin een grote rol.

De basis van een goede samenwerking is vertrouwen.

Terug naar het voorbeeld: Marlou heeft vertrouwen in de kennis en vaardigheden van Sjors. Ze weet dat als ze met hem samenwerkt, de kans op succes veel groter is.

Onze klanten hebben vertrouwen in onze kwaliteiten en de kwaliteit van onze dienstverlening.
Loo van Eck is al meer dan 40 jaar actief in het verhelderen en verbeteren van klantcommunicatie. Dat schept natuurlijk vertrouwen. Maar veel van de klanten van Wintaal zijn niet bekend met Loo van Eck. Dus moet je dat vertrouwen allereerst opbouwen.

Communicatie speelt een grote rol bij het opbouwen van vertrouwen.
Hoe opener en eerlijker je communiceert, hoe betrouwbaarder je overkomt. Het delen van kennis en ervaringen zorgen ook voor vertrouwen. Verwachtingsmanagement speelt daarbij een grote rol: overdrijf het niet. Probeer zo consistent mogelijk te zijn in je communicatie en bouw op die manier geloofwaardigheid op. En dat bouwen moet je ook doen met de relatie. En uiteraard ben je net zo goed als je laatste opdracht. 100% inzet blijft dus altijd belangrijk.

Een goede samenwerking begint met het maken van goede afspraken.

Sjors en Marlou hebben een gezamenlijk doel: het snoepje.

We hebben hetzelfde doel als onze klanten: het winnen van aanbestedingen.
Daarover hoef je dus geen afspraken te maken. Het tweede voordeel aan aanbestedingen is dat er een duidelijk start- en eindpunt is. Het startpunt is de publicatie van de aanbestedingsdocumenten en de indiening van de aanbesteding is het eindpunt.

Wij beginnen de aanbesteding altijd met een kick-off.
Dat is ook het moment om de juiste afspraken met elkaar te maken. Bijvoorbeeld afspraken over verantwoordelijkheden, deelleveringen of vormgeving. De kick-off is belangrijk om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar vooral ook om de samenwerking op de juiste manier vorm te geven.

Bij een goede samenwerking profiteer je van elkaars kwaliteiten.

Marlou weet dat ze van de kwaliteiten van Sjors kan profiteren. Hij heeft meer ervaring dan zij.

Een duidelijke rolverdeling is een belangrijk aspect bij het winnen van een aanbesteding.
Wintaal werkt voor uiteenlopende klanten, veelal in de technische sector. Vooral voor bouwbedrijven, installatiebedrijven en infrabedrijven.

Klanten hebben de inhoudelijke kennis, wij de communicatieve kennis.
Door van elkaars kwaliteiten te profiteren, maak je een plan veel sterker. Wij stellen de ‘domme’ vragen en schrijven het antwoord op een heldere manier op. Want juist door die vragen te stellen, zorg je voor een veel projectspecifieker en concreter antwoord. En dat is nou juist het doel van het plan van aanpak.

Durf elkaar feedback te geven en accepteer die feedback.

Feedback bij onze kinderen gaat vaak gepaard met een hoog decibelniveau. Dat is niet per se iets wat ik adviseer als het gaat om feedback geven.

Elkaar op de juiste, respectvolle manier aanspreken is essentieel in een samenwerking.
Daar hoort feedback geven én ontvangen natuurlijk ook bij. In feedbacktrainingen die @Loo van Eck geeft staan we dan ook stil bij die 2 onderwerpen.

Bij @Loo van Eck geloven we in 4 G’s bij het geven van feedback…
Dat 4G-model bestaat uit:

  • Gedrag: benoem objectief en specifiek het gedrag dat je bij de ander waarneemt. Wat zie of hoor je de ander letterlijk doen.
  • Gevoel: benoem jouw eigen gevoel bij dat gedrag. Praat ik-gericht.
  • Gevolg: benoem het gevolg/effect dat dit gevoel op jou heeft.
  • Gewenst gedrag: geef een concreet voorstel voor ander gedrag.

…en 3 B’s bij het ontvangen van feedback.
Feedback ontvangen is misschien nog wel lastiger dan feedback geven. Maar met de 3 B’s maak je het jezelf (en de gever) in ieder geval gemakkelijker.

  • Begrijp: wees stil en luister. Vat samen en vraag ook eens door.
  • Beoordeel: stel jezelf de vraag of je je herkent in de feedback. Krijg je vaker dezelfde feedback? En wat ga je ermee doen?
  • Bedank: laat de ander weten dat je blij bent dat hij/zij je helpt om effectiever te gaan communiceren.

Houd de focus op het eindresultaat: het winnen van aanbestedingen.

De focus bij Sjors en Marlou en helder: het snoepje.

Bij aanbestedingen is het doel voor iedereen helder: winnen.
En het is ook belangrijk dat iedereen dat einddoel voor ogen houdt. Hoe minder doelen je hebt, hoe groter de kans op succes. En vanzelfsprekend is het winnen van de aanbesteding weer het begin van een nieuw doel. Maar om aan dat nieuwe doel te beginnen, moet je wel eerst winnen.

Wij hebben de focus vaak meer dan onze klanten.
Dat komt onder andere omdat wij toegewijd werken aan de aanbesteding. Terwijl het voor onze klanten vaak iets is wat ‘erbij’ komt. Natuurlijk werken we ook vaak voor tenderteams die dezelfde toewijding hebben. Maar we hebben ook genoeg klanten die aanbestedingen vreselijk vinden en zich er het liefst zo min mogelijk mee bemoeien. Terwijl we natuurlijk wel afhankelijk zijn van hun inhoudelijke kennis. Maar als het eindresultaat dan positief is, krijg je ook de spreekwoordelijke veren. En die veren kunnen in woorden zijn.

Quotes als deze: Kenmerkend in de samenwerking is de snelle en heldere communicatie en de korte lijnen. Wintaal weet het DNA van Blanksma juist te verwoorden in de plannen. Wintaal schrijft zoals wij zijn!”

Maar je merkt het vooral in de herhaling van opdrachten voor dezelfde klanten. Tevreden klanten komen bijna altijd weer terug met een nieuwe klus.

Ook samenwerken om aanbestedingen te winnen?

Wij helpen natuurlijk graag. Hier neem je contact met ons op.