Toon is de stem van je tekst: het belang van de juiste tone of voice in jouw verkoopverhaal.

Plaatje over tone of voice

In mijn blog over storytelling las je hoe je storytelling kunt toepassen in commerciële teksten. Bij het vertellen van jouw verkoopverhaal, is tone of voice ook een belangrijke factor. De toon bepaalt namelijk grotendeels hoe je overkomt. Dus niet alleen wat je zegt heeft invloed, maar ook hoe je iets zegt. Of misschien wel voorál hoe je iets zegt.

Bij toon denken mensen snel aan muziek. Muziek roept gevoelens bij je op. Emoties die bepalend zijn hoe je de muziek ervaart. Hetzelfde geldt voor een tekst. De toon in een thriller is heel anders dan een roman. Toon is de stem van je tekst. En de toon bestaat uit een aantal elementen: ritme, het gebruik van de juiste woorden en schrijfstijl. In deze blog lees je meer over het belang van deze 3 elementen in jouw verkoopverhaal. En per element geef ik ook 3 tips.

1. Het juiste ritme in jouw verkoopverhaal overtuigt.

Als ik aan ritme in een tekst denk, denk ik vaak aan Obama. Obama en zijn speechschrijvers zijn meesters in het toepassen van het juiste ritme in een tekst. Als je naar een speech van Obama luistert, word je direct meegezogen in zijn verhaal. Hij spreekt een grote doelgroep aan, weet hen te raken én te overtuigen. We zijn helaas niet allemaal zulke getalenteerde sprekers als Obama. Maar je kunt er natuurlijk wel wat van opsteken. En ook gebruiken in jouw eigen verkoopverhaal. Probeer het eens met de volgende 3 tips.

Lees je eigen tekst hardop voor.
Dan merk je gelijk dat zinnen die vol met lastige woorden staan, ook lastig zijn uit te spreken. Hetzelfde geldt ook voor zinnen die veel te lang zijn. Maar een tekst met alleen maar hele korte zinnen leest ook niet fijn. Het ritme klopt dan niet. Wissel daarom ook korte en langere zinnen met elkaar af.

Gebruik stijlfiguren in je verkoopverhaal.
Stijlfiguren worden door sprekers en schrijvers gebruikt om ritme in de tekst te houden. Een voorbeeld van een stijlfiguur is ‘de drieslag’. Als je de analyses van de speeches van Obama leest, kom je vaak de drieslag tegen. De drieslag is een opsomming van 3 woorden, zinnen of zinsdelen. Denk bijvoorbeeld aan bloed, zweet en tranen.

Ga de dialoog aan met de lezer.
Bijvoorbeeld door het stellen van vragen. Daarmee betrek je de lezer weer bij jouw verkoopverhaal. En het werkt direct overtuigend. Zinnen als Vindt u ook niet? Of woorden als Toch?   

2. De juiste woorden in jouw verkoopverhaal wekken vertrouwen.

Mensen kopen van mensen. Daarbij komen een hoop emoties om de hoek kijken. Waarvan vertrouwen de belangrijkste is. De klant wil immers vertrouwen hebben dat de leverancier zijn probleem oplost. Dat vertrouwen winnen via tekst kan op een aantal manieren. Ik noem er 3.

Heldere en duidelijke communicatie zorgt ervoor dat de klant jou begrijpt.
Schrijf dus zo concreet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het benoemen van namen en functies in plaats van ‘betrokkenen’. Gebruik niet ‘een aantal’, maar gewoon 4.

Het spiegelen van de klant wekt vertrouwen.
Iedereen kent wel het spiegelen van elkaars lichaamshouding. Vaak gebeurt het onbewust, omdat het een natuurlijke reactie is. Het spiegelen van de taal van de klant zorgt ervoor dat de klant zich sneller herkent in de tekst. Gebruik niet jouw eigen jargon in de tekst. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het spiegelen van de opbouw die de klant gebruikt. Daarmee maak je het voor de klant makkelijker om de tekst te lezen.

Met lezersgericht schrijven wek je vertrouwen van de klant.
Met lezersgericht schrijven bedoel ik dat je niet schrijft voor jezelf, maar voor jouw doelgroep. Het gaat niet om jou als schrijver en wat jij kwijt wilt. Het gaat erom wat de lezer moet weten. Houd er ook rekening mee dat een lezer weinig tijd wil investeren in je tekst. Begin alinea’s daarom met de belangrijkste boodschap en onderbouw die boodschap in de tekst daaronder. Het liefst aangevuld met bewijs.

Misschien is de laatste tip nog iets te abstract. Daarom een simpel voorbeeld:
 
Kernboodschap: ik adviseer je om veiligheidsschoen S3 te gebruiken
Onderbouwing: dat past namelijk het beste bij de werkzaamheden bij magazijn X
Bewijs: ik heb dat magazijn een tijdje geleden een bezoek gebracht en zag dat 90% van de medewerkers die schoen aanhad.

3. Met een heldere en aantrekkelijke schrijfstijl verleid je de lezers van jouw verkoopverhaal.

Schrijfstijl. Ik kan er niet vaak genoeg bij stilstaan in gesprekken die ik voer. Je schrijfstijl mag de lezer nooit afleiden van de inhoud. De tekst mag niet te moeilijk geschreven zijn, maar zeker ook niet te makkelijk. Een tekst die te simpel geschreven is, zorgt voor ergernis bij de lezer. Die voelt zich dan niet serieus genomen. Maar een tekst waar de lezer niet doorheen komt, is net zo vervelend. Maar wat is nou een heldere en aantrekkelijke schrijfstijl in jouw verkoopverhaal? Maak gebruik van de volgende 3 tips.

Schrijf helder door op taalniveau B1 te schrijven.
Steeds meer organisaties kiezen gelukkig voor schrijven op taalniveau B1. Taalniveau B1 komt uit de Europese indeling van taalniveaus. Daar is een verdeling gemaakt van A1 tot C2. A1 is hierbij het meest eenvoudige niveau en C2 het moeilijkste. Een tekst op taalniveau B1 is voor meer dan 80% van de mensen goed te begrijpen. Schrijfstijl is een belangrijk onderdeel voor het taalniveau van jouw tekst. Dat betekent dat je:

  • zo min mogelijk lange zinnen of alinea’s gebruikt. Probeer je zinnen niet langer dan 10-15 woorden per zin te maken. En gebruik niet meer dan 5 zinnen per alinea. 
  • kiest voor woorden die de lezer kent. Probeer zo min mogelijk jargon te gebruiken. Is die moeilijke term echt noodzakelijk? Probeer hem dan uit te leggen.
  • actief schrijft. Actief schrijven betekent dat je zo min mogelijk hulpwerkwoorden gebruikt. Dus zo min mogelijk ‘zullen’, ‘worden’ en ‘kunnen’.

Schrijf aantrekkelijk door zo min mogelijk moeilijke en oubollige woorden te gebruiken.
Vermijd woorden zoals ‘conform’, ‘inzake’, ‘tevens’ of ‘mijns inziens’. Die gebruik je ook niet als je met iemand praat. Kies voor eigentijdse woorden zoals ‘volgens’, ‘over’, ‘ook’ of ‘ik vind’.  

Schrijf aansprekend door creatief en beeldend te schrijven.
Met jouw verkoopverhaal wil je de lezer motiveren om iets te doen. Begin je tekst daarom met een goede titel die de lezer prikkelt om te gaan lezen. Zorg er daarna voor dat je de aandacht van de lezer houdt. Neem de lezer mee in jouw verhaal door met gevoel te schrijven. Spreek de lezer letterlijk aan in je verhaal. Maak gebruik van leestekens en bijvoeglijke naamwoorden om de tekst aantrekkelijker te maken.

Vind je het lastig om de juiste toon te pakken te krijgen in jouw verkoopverhaal?

Toets of je op de juiste weg zit met het schrijfstijlkompas. En onze tekstschrijvers schrijven graag teksten voor je. Neem gerust contact met ons op via 0318 69 69 05 of info@wintaal.nl