Hoe kun je ChatGPT inzetten bij het schrijven van aanbestedingen?

Een luiaard die aangeeft dat schrijven met AI voor luie mensen is

Ik hoef natuurlijk niemand meer uit te leggen wat ChatGPT is. Niet voor niks komt het onderwerp steeds vaker aan bod in gesprekken met klanten. Worden tekstschrijvers straks overbodig? Zetten jullie ChatGPT al in bij het schrijven van aanbestedingen? En vooral: hoe kan je Chat GPT inzetten om aanbestedingen te schrijven? Aan wie kun je dat beter vragen dan aan ChatGPT zelf? Hieronder lees je mijn gesprek met ChatGPT.

Hoe gebruik je ChatGPT bij het schrijven van aanbestedingen?

“Hoi ChatGPT. Ik ben benieuwd hoe je ChatGPT kunt inzetten bij het schrijven van een aanbesteding. Kun je mij daar meer over vertellen?”

ChatGPT kan nuttig zijn bij het schrijven van een plan voor een aanbesteding door als een interactieve schrijfassistent op te treden. Hier zijn enkele manieren waarop je ChatGPT kunt inzetten:

 1. Verzamelen van informatie: Stel vragen aan ChatGPT om relevante informatie te verzamelen voor je aanbestedingsplan. Je kunt vragen stellen over specifieke onderwerpen, zoals de vereisten van de aanbesteding, de doelstellingen, de scope, de budgettaire beperkingen en andere relevante details.
 2. Brainstorming en ideeën genereren: ChatGPT kan helpen bij het genereren van nieuwe ideeën en het verkennen van verschillende benaderingen voor je aanbestedingsplan. Je kunt vragen stellen zoals: “Wat zijn enkele innovatieve oplossingen voor dit probleem?” of “Welke sterke punten kunnen we benadrukken in ons voorstel?”
 3. Structureren van de inhoud: ChatGPT kan helpen bij het structureren van je aanbestedingsplan door suggesties te doen voor de juiste indeling en volgorde van de secties. Je kunt vragen stellen zoals: “Hoe kunnen we het beste onze projectaanpak beschrijven?” of “Welke secties moeten we opnemen in het budgetoverzicht?”
 4. Schrijfassistentie: ChatGPT kan helpen bij het formuleren van zinnen en alinea’s voor je aanbestedingsplan. Je kunt concepten delen met ChatGPT en vragen om hulp bij het formuleren van specifieke stukken tekst. ChatGPT kan suggesties geven en alternatieven bieden om je tekst te verbeteren.
 5. Controle en feedback: Je kunt ChatGPT vragen stellen over de duidelijkheid, consistentie en relevantie van bepaalde inhoud in je aanbestedingsplan. ChatGPT kan helpen bij het identificeren van mogelijke inconsistenties of hiaten in de tekst en suggesties doen voor verbeteringen.

Belangrijke opmerking: Hoewel ChatGPT nuttig kan zijn bij het schrijven van een aanbestedingsplan, is het essentieel om altijd kritisch te blijven en de gegenereerde inhoud zorgvuldig te beoordelen. ChatGPT is een hulpmiddel en de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van het plan ligt bij jou.

En kan ChatGPT SMART en concreet schrijven?

“Een interactieve schrijfassistent: dat klinkt interessant. Kan ChatGPT bijvoorbeeld ook een onderscheidend, SMART en concreet plan van aanpak voor een aanbesteding schrijven?”

Ja, ChatGPT kan helpen bij het schrijven van een onderscheidend, SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) en concreet plan van aanpak voor een aanbesteding. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om ChatGPT effectief te gebruiken:

 1. Definieer de doelstellingen: Geef ChatGPT een duidelijk beeld van de doelstellingen van het aanbestedingsplan. Zorg ervoor dat de doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn, zodat ChatGPT een beter begrip heeft van wat er moet worden bereikt.
 2. Verzamel relevante informatie: Vraag ChatGPT om informatie over de context van de aanbesteding, inclusief de vereisten, verwachtingen, deadlines en budgettaire beperkingen. Dit helpt bij het ontwikkelen van een concreet en realistisch plan.
 3. Brainstorm over strategieën: Vraag ChatGPT om ideeën en suggesties voor mogelijke strategieën en benaderingen die je kunt gebruiken in je plan van aanpak. Stel gerichte vragen, zoals: “Wat zijn enkele unieke manieren waarop we ons kunnen onderscheiden van concurrenten?” of “Hoe kunnen we onze aanpak optimaliseren om aan de gestelde doelen te voldoen?”
 4. Structuur en indeling: Vraag ChatGPT om suggesties voor de structuur en indeling van het plan van aanpak. Het kan helpen om een overzicht te geven van de verschillende secties en onderwerpen die moeten worden behandeld, en om specifieke vragen te stellen over de volgorde en de logica van de presentatie.
 5. Formuleer de tekst: Werk samen met ChatGPT om de tekst van het plan van aanpak te formuleren. Geef duidelijke instructies en geef voorbeelden van wat je wilt opnemen in elke sectie. Je kunt vragen stellen zoals: “Kun je een paragraaf voorstellen waarin we onze projectaanpak beschrijven?” of “Hoe kunnen we onze meetbare doelen het beste formuleren?”
 6. Controleer en verfijn: Zorg ervoor dat je de gegenereerde inhoud grondig controleert op consistentie, nauwkeurigheid en relevantie. Bewerk de tekst waar nodig, voeg details toe en verfijn de formuleringen om een onderscheidend, SMART en concreet plan van aanpak te creëren.

Belangrijk: Het is cruciaal om te onthouden dat ChatGPT een hulpmiddel is en dat de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van het plan bij jou ligt. Gebruik je eigen beoordelingsvermogen en expertise om het plan van aanpak uiteindelijk te perfectioneren.

Een het schrijven van een visie?

“Maar ChatGPT kan toch niet een visie van een organisatie op een bepaald vraagstuk op een goede manier omschrijven?”

Je hebt gelijk, ChatGPT kan de visie van een organisatie mogelijk niet op dezelfde manier omschrijven als iemand die bekend is met de specifieke visie en waarden van die organisatie. Hoewel ChatGPT in staat is om te leren en te genereren op basis van grote hoeveelheden tekstgegevens, heeft het geen eigen bewustzijn, begrip of persoonlijke ervaringen zoals een mens dat heeft.

Bij het omschrijven van de visie van een organisatie is het belangrijk om de inbreng van menselijke experts en belanghebbenden te betrekken. Mensen kunnen een diepgaand begrip hebben van de waarden, doelstellingen en unieke aspecten van de organisatie, wat kan leiden tot een meer nauwkeurige en betekenisvolle beschrijving van de visie.

Hoewel ChatGPT kan helpen bij het genereren van concepten en formuleringen, moet je altijd je eigen expertise en inzichten toepassen om de visie op een goede manier te omschrijven. Vertrouw op de samenwerking tussen mensen en AI om het beste resultaat te bereiken bij het communiceren van de visie in aanbestedingsdocumenten of andere belangrijke stukken.

Maar is het handig om ChatGPT een aanbesteding te laten schrijven?

“Zou je me aanraden om ChatGPT een aanbesteding te laten schrijven?”

Hoewel ChatGPT nuttig kan zijn bij het genereren van inhoud en het verstrekken van ideeën, is het belangrijk om op te merken dat het uiteindelijke besluit om ChatGPT een aanbesteding te laten schrijven bij jou ligt. Hier zijn enkele overwegingen om te helpen bij je beslissing:

 1. Expertise en nauwkeurigheid: ChatGPT is een AI-model dat getraind is op grote hoeveelheden tekst, maar het kan geen eigen expertise hebben. Het is mogelijk dat de gegenereerde inhoud niet altijd volledig accuraat, actueel of geschikt is voor je specifieke aanbesteding. Het is essentieel om de gegenereerde inhoud grondig te controleren en te bewerken om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de vereisten en standaarden van de aanbesteding.
 2. Menselijke beoordeling: Het is raadzaam om de gegenereerde inhoud door een menselijke expert te laten beoordelen voordat je deze indient als een aanbesteding. Mensen kunnen nuances begrijpen, context interpreteren en beoordelen of de inhoud aan de specifieke behoeften voldoet. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit en nauwkeurigheid van het uiteindelijke aanbestedingsvoorstel.
 3. Risico’s van automatisering: Hoewel AI-tools zoals ChatGPT efficiëntie en productiviteit kunnen verhogen, brengen ze ook bepaalde risico’s met zich mee. Automatisch gegenereerde inhoud kan soms onbedoelde fouten bevatten of de juiste toon en stijl missen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de perceptie van je organisatie en de kans op succes bij de aanbesteding verminderen.
 4. Aanvullend gebruik van ChatGPT: In plaats van ChatGPT volledig verantwoordelijk te maken voor het schrijven van de aanbesteding, kun je het gebruiken als een ondersteunende tool. Gebruik ChatGPT om ideeën te genereren, informatie te verzamelen en concepten te verduidelijken, maar zorg ervoor dat een menselijke expert de uiteindelijke inhoud en formuleringen beoordeelt en bewerkt.

Kortom, het is aan te raden om ChatGPT te gebruiken als een hulpmiddel en samen te werken met menselijke experts om een kwalitatief hoogstaande en op maat gemaakte aanbesteding te creëren. Vertrouw op je eigen beoordelingsvermogen en expertise om de definitieve beslissing te nemen over de inhoud van de aanbesteding.

En kan ik andere AI-tools gebruiken bij het schrijven van een aanbesteding?

“Ken je ook nog andere AI-tools die ik kan inzetten bij het schrijven van aanbestedingen?”

Ja, naast ChatGPT zijn er verschillende andere AI-tools en technologieën die je kunt gebruiken bij het schrijven van aanbestedingen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Machinevertaling: Als je te maken hebt met internationale aanbestedingen waarbij de documentatie in verschillende talen moet worden vertaald, kunnen machinevertalingstools zoals Google Translate of DeepL je helpen om snel en efficiënt vertalingen te genereren. Hoewel deze tools niet altijd perfect zijn, kunnen ze een goede basis bieden die je vervolgens kunt bewerken en aanpassen.
 2. Tekstsamenvatting: Bij het beoordelen van complexe aanbestedingsdocumenten kan het nuttig zijn om de belangrijkste punten en details samen te vatten. Er zijn AI-tools beschikbaar, zoals Sumy en TextTeaser, die automatisch een samenvatting kunnen genereren op basis van de tekst die je verstrekt. Deze tools kunnen je helpen om snel een overzicht te krijgen van de inhoud en structuur van de documenten.
 3. Grammatica- en spellingscontrole: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je aanbestedingsdocumenten vrij zijn van grammaticale fouten en spelfouten. AI-gedreven grammatica- en spellingscontroletools zoals Grammarly en LanguageTool kunnen je helpen om dergelijke fouten op te sporen en te corrigeren. Deze tools bieden suggesties voor verbeteringen en kunnen je helpen om je tekst nauwkeuriger en professioneler te maken.
 4. Documentopmaak: Het visuele aspect van je aanbestedingsdocumenten is ook belangrijk. Tools zoals Microsoft Word, Adobe InDesign en Canva kunnen je helpen bij het creëren van aantrekkelijke documentopmaak, het toevoegen van afbeeldingen en grafieken, en het zorgen voor een consistente en professionele uitstraling van je documenten.
 5. Plagiaatdetectie: Het is van cruciaal belang om originele inhoud te produceren en plagiaat te vermijden bij het schrijven van aanbestedingsdocumenten. Plagiaatdetectietools zoals Turnitin en Copyscape kunnen je helpen bij het controleren van de originaliteit van je tekst en het opsporen van eventuele overeenkomsten met bestaande bronnen of documenten.

Het is belangrijk op te merken dat deze AI-tools waardevolle ondersteuning kunnen bieden, maar ze moeten altijd worden gebruikt in combinatie met menselijke beoordeling en controle. Vertrouw niet alleen op AI, maar gebruik je eigen oordeel en expertise bij het schrijven van aanbestedingsdocumenten.

Conclusie: je kunt ChatGPT vooral inzetten als ondersteuning en schrijfassisistent.

En waarschijnlijk wordt ChatGPT alleen maar beter als assistent. En veranderen daardoor vooral de  vaardigheden die je nodig hebt. AI maakt schrijfproces vooral makkelijker en sneller.

Wil je jouw aanbesteding wel door echte mensen laten schrijven?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!