Wat hebben een tenderschrijver en religie met elkaar te maken?

Deze afbeelding laat zien dat er wel degelijk een vergelijking is tussen een tenderschrijver en religie

Sinterklaas is met zijn Pieten net weer op weg naar Spanje. Maar de volgende oude man met witte baard staat alweer voor de deur. En dus niet boven de schoorsteen. De Kerstman is coming to town. En als ik aan Kerstmis denk, denk ik aan gezelligheid met familie en vrienden, lekker eten en skiën.

Maar ik denk ook aan mijn basisschooltijd. Waarom aan je basisschool?, hoor ik je denken. Maar dat heeft te maken met de geboorte van Jezus. Het grootste deel van mijn jeugd groeide ik namelijk op in Zuid-Limburg, Hoensbroek. En in Hoensbroek was er weinig schoolkeuze. Dus mijn zus en ik zaten op de Maria Gewandenschool. Aan de naam kun je al aflezen dat het een katholieke basisschool was. Voor ons atheïsten een intrigerende tijd. Want zuster Odilia was er de directrice. Die liep nog in een habijt door onze school. Iedere dag werd er 2 keer gebeden: als we binnenkwamen en als we gingen lunchen. En natuurlijk gingen we eens in de zoveel tijd naar de kerk. Waar veel verhalen werden verteld door de pastoor.

Die verhalende pastoor van toen inspireert mij dus nu om een blog te schrijven. Je leest hierin 4 dingen die je net als religies kunt gebruiken bij het schrijven van een aanbesteding.

Het schrijven van een aanbesteding is als het vertellen van een religieus verhaal.

Religieuze verhalen zijn een vorm van storytelling avant la lettre. De verhalen die in een periode van ongeveer 1.600 jaar (over langetermijnstrategie gesproken) zijn opgeschreven, worden nog steeds verteld aan jong en oud. Maar wat nog belangrijker is: mensen ‘geloven’ de verhalen, raken er geïnspireerd door en halen er kracht uit. Kortom, de verhalen overtuigen enorm.

En dat overtuigen en inspireren wil je ook in een aanbesteding doen. En het gebruiken van storytellingtechnieken is daar bij uitstek geschikt voor. Daarmee overtuig je de lezer van jouw uitspraken. Door die te onderbouwen met bewijslast. Van bijvoorbeeld eerdere projecten, uitspraken van andere klanten of cijfers. Je inspireert hem door te laten zien waar je ervaring mee hebt. En de lezer haalt kracht uit de manier waarop je jouw expertrol laat zien in bijvoorbeeld alternatieven die je biedt.

Lees hier mijn andere blog over overtuigend schrijven.

Als tenderschrijver wil je engagement creëren.

Op het moment dat mensen geïnspireerd raken door verhalen, creëer je engagement. Engagement betekent vooral betrokkenheid. Religies hameren erop dat ze nodig zijn. Ze creëren een bepaalde vorm van behoefte voor hun volgers en geven aan dat zij die behoefte het beste kunnen vervullen. Mensen zijn altijd op zoek naar antwoorden op betekenisvolle vragen, en religies geven antwoorden op die vragen. Religies geven troost, geven betekenis aan het leven en geven aan hoe mensen zich moeten gedragen. Ook brengen religies mensen samen, ze creëren een gemeenschap. En aangezien de mens van nature een gezelschapsdier is, wil iedereen ergens bij horen. Religies spelen hier dus slim op in.

Engagement, betrokkenheid, wil je ook bij een aanbesteding creëren. Je wilt de aanbestedende dienst laten zien dat je de complexiteit van de vraag begrijpt. Dat jouw oplossing echt een oplossing is voor hun projectspecifieke probleem. En niet zomaar een 13 in een dozijn-oplossing, oftewel standaardoplossing is. Dat je echt een stapje extra zet voor de aanbestedende dienst om hen zo goed mogelijk te helpen met jouw expertise. Dat wil je uitstralen met het plan van aanpak dat je schrijft.

Ook een tenderschrijver wil verbinding maken met zijn doelgroep.

Bijna iedereen kent tegenwoordig de Gouden Cirkel van Simon Sinek wel. Religies zijn uiteraard meesters in het beschrijven van de ‘why’ en het inspireren van mensen. Van het maken van verbinding.

Bij het schrijven van een plan van aanpak wil je ook dat het beklijft. Dat doe je door als tenderschrijver in te spelen op de behoeften van de doelgroep. Bij aanbestedingen kan dat bijvoorbeeld een overheidsorganisatie, woningcorporatie, onderwijsorganisatie en zorginstelling zijn. Door goed in te spelen op hun behoeften, probeer je verbinding te creëren.  

Een slimme tenderschrijver weet dat beoordelaars op zoek zijn naar antwoorden op de ‘waarom vraag’. Waarom heeft dit bedrijf een toegevoegde waarde voor mij en waarom zou ik mijn kostbare tijd investeren in het lezen/bekijken van hun plan van aanpak. Wat is de toegevoegde waarde om met hen in zee te gaan?

Bij het schrijven van een aanbesteding draait het om consistentie, net als bij het vertellen van het scheppingsverhaal.

Religies vertellen consequent hetzelfde verhaal, wellicht aangevuld met later opgedane kennis of aangepast aan de periode waarin we leven. Een tenderschrijver moet jouw verhaal ook eenduidig vertellen om mensen aan je te binden. Consistentie in een verhaal zorgt voor geloofwaardigheid, vertrouwen en verbinding. Maak consistentie onderdeel van je tenderstrategie en zorg dat je geloofwaardig bent voor je doelgroep. Bied toegevoegde waarde, want je kunt pas winnen als je iets oplevert voor de aanbestedende dienst. Maar bovenal is het belangrijk om, net als religies, goed uit te kunnen leggen waarom je doet wat je doet.

Ik wens iedereen alvast een hele fijne kerstperiode.

En natuurlijk zijn wij daarna gewoon weer bereikbaar om samen aanbestedingen te gaan winnen. Neem hier contact met ons op.